Díky našim produktům se Vám splní sen o absolutně čisté linii


Moderní hladké linie, různorodé povrchové úpravy, rozmanité materiály, praktická funkÄnost i spousta dalších příznivých aspektů na Vás Äekají v mladoboleslavské pÅ™edvádÄ›cí hale. Specializovaný prodejce, jehož doménou jsou interiérové dveÅ™e, stavební pouzdra, skryté zárubnÄ› a další přísluÅ¡enství, na své adrese shromáždil obdivuhodnÄ› velké množství mimořádnÄ› kvalitních stylových doplňků. Ty jsou využívány pro aplikaci stoprocentního funkÄního i estetického měřítka do interiéru nebytových i bytových prostor.

DoporuÄujeme perfektní moderní Å™eÅ¡ení pro posuvné interiérové dveÅ™e

Zajímejte se o aktuální nabídku specializovaného distributora znaÄkových materiálů k aplikaci posuvných dveří do prostoru skryté zárubnÄ›. Showroom v Mladé Boleslavi pojme obdivuhodnÄ› pestrou smÄ›sici designu. Různé rozmÄ›ry i různé povrchové úpravy. I různé stavební požadavky. V případÄ› bezobložkových zárubní, jakými jsou ABSOLUTE Line a EVO Line, se pak jedná o nijak stavebnÄ› nároÄnou a dokonalou estetickou úpravu.