Končím s podnikáním

Pokud chcete začít podnikat a nevíte jak na to, najdete všude spoustu rad. Co ale dělat v případě, že už máte podnikání dost a chcete naopak skončit? Možná Vás napadla otázka, proč by měl člověk končit, když se mu v jeho práci daří? I to může být jeden z důvodů ukončení této činnosti.
· Že se mu právě nedaří tak, jak si představoval.
· Nebo získal tolik finančních prostředků, že už může nějaké podnikání zabalit.
· Mohl vyhrát v ruletě.
· Dědit po bohaté tetičce z Ameriky.
· Dobře se vdát či oženit.
· Anebo chce jít prostě do důchodu.

Odejít s čistým štítem

Jedna z možností, jak ukončit svou podnikatelskou činnost – nechat to prostě být a zaujmout pozici mrtvého brouka. Tady se naskýtá jedno riziko. Pokud firma neukončila řádně svou činnost, trvají nadále její povinnosti.

Což znamená – především daňové přiznání.Jestliže byla podnikatelem osoba samostatně výdělečně činná, budou ji chtít každoročně vidět nejméně tři úřady.
· Finanční úřad.
· Správa sociálního zabezpečení.
· Příslušná zdravotní pojišťovna.
Jestliže ukončil podnikatel svou činnost a je zatížen dluhy, bude jeho pozice ještě o trochu horší. Bude pronásledován věřiteli.

Stačí vybrat správný úřad

My si představíme člověka poctivého, který dal vše do nejlepšího pořádku a chce jen skončit s firmou.
– Stačí, když navštíví jakýkoliv živnostenský úřad a tam požádá o zrušení živnostenského oprávnění.
– Prostřednictvím živnostenského úřadu se o tom dozvědí i ostatní úřady, které by to vědět měly.

Živnostenské oprávnění zaniká ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.Nebo si podnikatel může sám určit den, kdy chce za sebou zavřít dveře. Kdo nevyužije služeb jednotného registračního místa, musí si sám oběhat zbylé úřady. Nebo musí každému zvlášť poslat oznámení.