Nebojte se autoškoly!

Oprávnění řídit je pro většinu z nás velkým okamžikem, kterému ale předchází povinný výcvik řízení, včetně studia teoretických znalostí. Všechny dovednosti a vědomosti získáme v autoškole, kterých je v České republice jako hub po dešti. Ne všechny jsou ale kvalitní a ne všechny vás dostatečně připraví na vaši budoucí dráhu řidiče.
absolvent autoškoly

Výběr dobré autoškoly je nutností

Není úplně vhodné vybírat autoškolu pouze na doporučení vašich známých nebo pouze prostřednictvím internetu. Navštivte ji osobně a přesvědčte se, že autoškola disponuje vším, co k výuce budete potřebovat. Předně by autoškola měla mít k dispozici učebnu, která je vybavena kromě základní školní výbavy i dostatečnou výpočetní technikou, učebními pomůckami, jakými jsou například DVD s danou problematikou, zkušební testy, učebnice. Některé autoškoly mají k dispozici i trenažéry, které však nejsou povinné.
značky u silnice
Samozřejmostí by měl být dostatečný vozový park, který obsahuje pouze vozy odpovídající dnešní době, jsou řádně označené a udržované jak technicky, tak i vizuálně. Dbejte také na to, aby autoškola měla dostatek učitelů. Jistě vás také bude zajímat, kolik tato legrace stojí. Pročtěte si proto ceník vámi vybrané autoškoly. Ten musí obsahovat informace o veškerých platbách, včetně doplatků za opravné zkoušky a podobně.

Hurá na silnice

Samotný výcvik se skládá z teoretické části, kde budete seznámeni s předpisy provozu vozidel, dále ovládání vozidla, zásady bezpečné jízdy a zdravotní příprava. Zajímavější částí výcviku je praktická část, která se skládá ze tří částí. V první části se naučíte základní dovednosti řízení vozidla a to na trenažéru nebo na autocvičišti. Druhá část spočívá v procvičování řízení vozidla v běžném provozu. Třetí a poslední část praktického výcviku za volantem je řízení vozidla zcela samostatně v hustém provozu.
pohled z auta

A konečně závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška je poslední etapou na cestě za získáním řidičského oprávnění. Skládá se přímo v autoškole pod dohledem zkušebního komisaře a má dvě fáze. Jednak musíte úspěšně složit písemný test a dále zvládnout závěrečnou zkušební jízdu autem. Obě části trvají kolem třiceti minut.