24. 1. 2022 | 10:52
You are here:  / Proč zmizela praktická výchova ze základních škol?

Proč zmizela praktická výchova ze základních škol?


Z českých základních škol pomalu a v tichosti mizí klasické předměty, jako byly „pozemky“, „dílny“ či „vaření“, tedy předměty, které ještě před několika lety bývaly povinné. Dnes tomu tak není, a tak záleží na každé konkrétní škole, jak se rozhodne, a zda je zařadí alespoň do nabídky volitelných předmětů, které si žáci mohou dobrovolně zvolit.
Z osnov mnohých škol však takové předměty praktické výchovy, bohužel, zmizely nadobro. Učitelé argumentují tím, že na jejich vyučování nemají dostatek prostoru, tím, že o ně žáci nemají zájem, a také, že moderní doba vyžaduje jiné předměty.
práce na zahradě
Na těchto argumentech jistě najdeme špetku pravdy. Ovšem skutečnost je taková, že pozemky, které měly dříve všechny školy k dispozici, raději zatravnily a udělaly z nich rekreační či další sportovní zónu, z prostor dílen a kuchyní se staly klasické učebny. Jak víme, tak zájem žáků se odvíjí od nabídky předmětů a toho, jakou jim na ně udělají vyučující reklamu. A pokud jde o nároky moderní doby, mnoha žákům by podobná praktická výchova jedině prospěla, protože s tím, jak tyto základní práce mizí z domácností, měly by se je děti naučit alespoň na škole. Vždyť ne každé dítě bude následně studovat vysokou školu a bude si moci vybírat, co bude v životě dělat.
pečení taštiček
Čím dál více se ve veřejném prostoru ozývají hlasy majitelů výrobních podniků a také učitelů učňovských stupňů škol, že stávající absolventi základních škol nemají žádné praktické zkušenosti a chybí jim základní znalosti a praktické dovednosti. Není divu. Stačí se podívat na současnou generaci mužů – jen málokterý z nich umí vzít do ruky kladivo a šroubovák a provést základní opravy v domácnosti, natož aby sám něco zhotovil. Stejně tak mnoho žen neumí pořádně vařit.
ruka mechanika
Mnohé ženy a muži neumí ani nic zasadit a vypěstovat, nepoznají jednotlivé druhy zeleniny a neví, jak se o ně postarat. A takový vývoj k nesamostatnosti a neschopnosti nás může v budoucnosti velice mrzet. Vždyť neschopnost zajistit si základní životní potřeby vede k závislosti, a ta vede ke snadnému vydírání.

3/5 - (2 votes)